bereken de intrest van uw spaarboekje en vergelijk banken onderling

Het spaarboekje

Het "spaarboekje", "depositoboekje", "spaardeposito" of "spaarrekening" is een rekening waarop je op korte termijn geld kan plaatsen en geld kan afhalen. In ruil voor het geld dat u op deze spaarrekening zet krijgt u een vergoeding in de vorm van rente.

De rentevergoeding:

pen
  • de basisrente
  • de aangroeipremie
  • de getrouwheidspremie.

Volgens een koninklijk besluit (Het koninklijk besluit van 29 december 1983) moeten de banken rentevoet van de basisrente, de getrouwheidspremie en de aangroeipremie afzonderlijk vermelden. Dit is eigenlijk omdat je deze rentevoeten niet gewoonweg kan optellen. De som van basisrente, getrouwheidspremie en aangroeipremie geeft een duidelijk vertekend beeld.

Basisrente

De basisrente is een gegarandeerde rente die u de krijgt van de bank elke dag dat u geld op zijn spaarboekje hebt staan.

Rekenvoorbeeld

Indien u bvb. een basisintrest hebt van 3% op een bedrag van € 25000 dat u gedurende 6 maanden op uw spaarrekening hebt staan geeft dit een intrest van: € 25000 * 3/100 * 6 maand/ 12 maand = € 375 .

Aangroeipremie

Aangroeipremie krijgt u voor elke nieuwe storting die minstens 6 maanden op uw spaarrekening blijft staan. Deze aangroeipremie krijgt u bovenop de basisrente maar wordt niet in meerdering gebracht met de getrouwheidspremie. De aangroeipremie is dikwijls aan specifieke voorwaarden per bank verbonden. Tip: vraag de specifieke voorwaarden aan uw bank! Het kan bvb zijn dat u slechts 6 maanden aangroeipremie krijgt op uw vermogensaangroei maar dat er pas na 1 jaar getrouwheidspremie aan dit bedrag wordt toegekend.

Getrouwheidspremie

Getrouwheidspremie is een extra premie die bovenop de basisrente komt als beloning dat u uw geld voor een periode van minimum (meestal) 1 jaar hebt laten staan. Deze getrouwheidspremie is niet cummuleerbaar met de aangroeipremie. Vaak krijgt de spaarder deze getrouwheidspremie vanaf het moment dat de aangroeipremie niet meer wordt toegepast, maar elke bank heeft zo zijn specifieke voorwaarden. Zo kan het bvb zijn dat u 6 maanden een aangroeipremie krijgt en pas na 1 jaar getrouwheidspremie begint te krijgen.

Extra informatie:

Valutadatum

Er moet rekening gehouden worden met de valutadatum. Deze datum bepaalt vanaf welke dag u van intresten zal genieten op uw gestorte bedragen. Elke bank is vrij om deze datum zelf te bepalen. Meestal varieert deze renteloze periode tussen 1 dag en 14 dagen.

Afhalingen

Afhalingen worden steeds verrekend volgens de 'LIFO'-methode ('Last In First Out'). Dit betekent dat elke afhaling verrekend wordt met de meest recente storting waarna aldus verder in de tijd wordt teruggegaan. U moet dus erg goed opletten als u vooral wil rekenen op aangroeipremies en getrouwheidspremies!!

Kosten

  • de openingskosten
  • de beheerskosten
  • de sluitingskosten.

Vraag bij uw bank naar de kosten van uw spaarrekening ...

Openingskosten

Deze kosten kunnen worden aangerekend wanneer u een rekening opent bij een bepaalde bank. De meeste banken rekenen hiervoor echter geen kosten aan.

Beheerskosten

Dit zijn de kosten die een bank aanrekent om uw rekening te beheren. Sommige banken doen dit echter ook volledig gratis.

Sluitingskosten

De bank kan ook een extra kost aanrekenen voor het afsluiten van uw spaarrekening. Gelukkig doen de meeste banken dit niet.

Roerende voorheffing

Typisch aan een spaarboekje is dat de uitgekeerde rente tot een bepaald maximum bedrag vrijgesteld zijn aan roerende voorheffing. In 2007 is een rente tot € 1630 vrijgesteld aan roerende voorheffing. Als de rekening ook op naam van uw partner staat mag u dit bedrag verdubbelen en is in 2007 € 3.260 vrijgesteld aan roerende voorheffing. Als u toch meer rente uitgekeerd krijgt van uw bank dan wordt hier door de bank automatisch een roerende voorheffing van 15% aangerekend (rekening houdend met de renteschijf waarop u geen roerende voorheffing betaald). Opgelet: dit bedrag wordt elk jaar aangepast!

Een voorbeeld: U krijgt als enige eigenaar van de rekening van de bank € 2000 brutorente dan is hiervan. € 1630 vrijgesteld aan roerende voorheffing en op de overige € 370 (€ 2000 - € 1630) betaald u een roerende voorheffing van 15%. € 370 * 15% = € 55,5. U zal dus een nettorente krijgen van € 1944,5 (€ 2000 - € 55,5).